Son Dakika

• No Posts Found

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parseli, ihale tarihi, muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazların, 15/03/2016 tarih 2016/242 Nolu Encümen kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre kiralanacaktır.

2.İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 29.03.2016 Salı günü aşağıda belirtilen muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatlerine göre ihaleleri ayrı ayrı ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

S. NO MAHALLESİ ADRESİ FAALİYET TÜRÜ ADA / PARSEL ALANI m² MUHAMMEN BEDEL                         ( AYLIK / YILLIK ) GEÇİCİ TEMİNAT    ( 2 YILLIK BEDEL ÜZERİNDEN %3 ) İHALE SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sarıkemer Atatürk Caddesi No: 145 / B Dükkan 103 / 2 75,00 m² 240,00 TL / – 172,80 TL 3 YIL 29.03.2016 14:00
2 Bağarası Atatürk Caddesi No: 66 / M Dükkan 122 / 2 66,00 m² 410,00 TL / – 295,20 TL 3 YIL 29.03.2016 14:05
3 Bağarası Atatürk Caddesi No: 66 / L – O Dükkan 122 / 2 92,50 m² 525,00 TL / – 378,00 TL 3 YIL 29.03.2016 14:10
4 Bağarası 5. Sokak No: 30 / B Dükkan 123 / 1 9,00 m² 110,00 TL / – 79,20 TL 3 YIL 29.03.2016 14:15
5 Bağarası 5. Sokak No: 30 / C Dükkan 123 / 1 9,00 m² 110,00 TL / – 79,20 TL 3 YIL 29.03.2016 14:20
6 Bağarası 5. Sokak No: 30 / D Dükkan 123 / 1 11,00 m² 110,00 TL / – 79,20 TL 3 YIL 29.03.2016 14:25
7 Bağarası 5. Sokak No: 32 / A Dükkan 123 / 1 6,00 m² 55,00 TL / – 39,60 TL 3 YIL 29.03.2016 14:30
8 Akçakonak Akçakonak Mah. No: 96 / A Kahvehane 122 / 48 52,00 m² 90,00 TL + KDV / – 64,80 TL 3 YIL 29.03.2016 14:35
9 Argavlı Köy İçi Mevkii Kahvehane 108 / 6 40,00 m² 90,00 TL + KDV / – 64,80 TL 3 YIL 29.03.2016 14:40
10 Gölbent Köy İçi Mevkii Kahvehane Tescilsiz 60,00 m² 60,00 TL + KDV / – 43,20 TL 3 YIL 29.03.2016 14:45
11 Çalışlı Köy İçi Mevkii No: 205 Dükkan Tescilsiz 15,00 m² 75,00 TL / – 54,00 TL 3 YIL 29.03.2016 14:50
12 Çalışlı Köy İçi Mevkii No: 206 Dükkan Tescilsiz 15,00 m² 75,00 TL / – 54,00 TL 3 YIL 29.03.2016 14:55
13 Çalışlı Köy İçi Mevkii No: 207 Dükkan Tescilsiz 15,00 m² 75,00 TL / – 54,00 TL 3 YIL 29.03.2016 15:00
14 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 135 / 4 1.373,00 m² – / 412,00 TL 24,72 TL 3 YIL 29.03.2016 15:05
15 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 145 / 9 364,13 m² – / 110,00 TL 6,60 TL 3 YIL 29.03.2016 15:10
16 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 160 / 1 10.329,95 m² – / 1.292,00 TL 77,52 TL 3 YIL 29.03.2016 15:15
17 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 184 / 6 12.987,00 m² – / 3.247,00 TL 194,82 TL 3 YIL 29.03.2016 15:20
18 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 188 / 14 5.982,67 m² – / 1.795,00 TL 107,70 TL 3 YIL 29.03.2016 15:25
19 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 203 / 2 5.504,48 m² – / 1.652,00 TL 99,12 TL 3 YIL 29.03.2016 15:30
20 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 204 / 1 5.111,80 m² – / 1.534,00 TL 92,04 TL 3 YIL 29.03.2016 15:35
21 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 204 / 6 6.632,53 m² – / 1.493,00 TL 89,58 TL 3 YIL 29.03.2016 15:40
22 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 206 / 1 2.732,00 m² – / 820,00 TL 49,20 TL 3 YIL 29.03.2016 15:45
23 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 208 / 1 604,00 m² – / 182,00 TL 10,92 TL 3 YIL 29.03.2016 15:50
24 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 214 / 1 1.877,00 m² – / 564,00 TL 33,84 TL 3 YIL 29.03.2016 15:55
25 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 220 / 4 9.991,49 m² – / 2.998,00 TL 179,88 TL 3 YIL 29.03.2016 16:00
26 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 244 / 1 1.913,00 m² – / 574,00 TL 34,44 TL 3 YIL 29.03.2016 16:05
27 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 249 / 1 1.713,00 m² – / 514,00 TL 30,84 TL 3 YIL 29.03.2016 16:10
28 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 252 / 10 2.421,00 m² – / 727,00 TL 43,62 TL 3 YIL 29.03.2016 16:15
29 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 260 / 6 699,00 m² – / 210,00 TL 12,60 TL 3 YIL 29.03.2016 16:20
30 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 261 / 1 500,00  m² – / 150,00 TL 9,00 TL 3 YIL 29.03.2016 16:25
31 Atburgazı Mahalle İçi Sulak Arazi 268 / 1 1.514,79 m² – / 455,00 TL 27,30 TL 3 YIL 29.03.2016 16:30
32 Avşar Mahalle İçi Tarla 0 / 1 1.160,00 m² – / 350,00 TL 21,00 TL 3 YIL 29.03.2016 16:35
33 Yuvaca Mahalle İçi Tarla 102 / 33 5.220,61 m² – / 1.306,00 TL 78,36 TL 3 YIL 29.03.2016 16:40

   3. ihaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

4. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.  )

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Kira Şartnamesi,( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )
  • Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu( Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları )
  • Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
  • Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden; ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için). Tebligat için, Türkiye’ de adres gösterilmesi zorunludur.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
  • İşyerlerine ait İhaleyi alan kişi sözleşmenin imzalanması sırasında ihale bedeli üzerinden 3 aylık kira bedelini ek teminat olarak yatırmayı kabul ve taahhüt eder.
  • Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6. Şartname 100,00 TL karşılığında Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

7. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye meclisince belirlenecektir.

8. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

      9. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.