Son Dakika

• No Posts Found

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ MECLİS ÜYE SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun 6.maddesinin (8) no’lu bendi gereğince Birlik Meclisi Üyeliği seçiminin yapılması için Koçarlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza 27.05.2016 tarihinde müracaat edilmiş olmakla;

Koçarlı-Bağarası Sulama Birliğinin 18 Eylül 2016 Pazar günü Koçarlı Bağarası Sulama Birliği Hizmet Binası Koçarlı adresinde yapılacak Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği Meclis Üyeleri seçimine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. Selma ÇAMOGLU Hakim : 37469Koçarlı İlçe Seçim Kurulu Başkanı

 

1 – SEÇİM

Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği Meclis Üyeleri Seçimleri 18 Eylül 2016 Pazar günü Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği Hizmet Binası Koçarlı adresinde saat 09.00 ile saat: 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

2 -ÜYE LİSTELERİN ASILMASI

Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği seçimine ait Seçmen Listeleri 09 Haziran 2016 Perşembe günü saat 08.00 de Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği Hizmet Binasında ve ayrıca yerleşim birimlerinde askıya çıkarılarak 15 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 17.00 de askıdan indirilecektir.

3 -ÜYE LİSTELERİNE İTİRAZ SÜRESİ

Üye listelerine yapılacak itirazların listenin askıda bulunduğu 09.06.2016 tarihinden 15.06.2016 tarihine kadar (7) günlük süre içerisinde, Koçarlı İlçe Seçim Kurulu’na Bizzat yazılı olarak yapılması ve ikametgâh gösterilmesi gerekmektedir. (Sulama Birliği Kanunu ile Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsünde, belirtilen ilgili Belgeleri ile birlikte)

4- ÜYE LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ

Üye Listelerine yapılacak itirazların listenin askıda bulunduğu (7) günlük süre içerisinde, Koçarlı İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazların incelenerek karara bağlanıp yerleşim birimlerine ait üye listeleri kesinleştirilir.

5- Koçarlı-Bağarası Sulama Birliği Meclis üyeliğine adaylık müracaatı aşağıda belirtilmiştir.

a) Birlik Ana Statüsü;

Madde 17- Birlik meclisi üyeliğine aday olmak isteyenler adaylık başvurularını, seçmen listelerinin kesinleşmesini takip eden 10 uncu günün mesai bitimine kadar İlçe Seçim Kurulu’na yazılı olarak yaparlar. Başvurular İlçe Seçim Kurulu’nca değerlendirilerek 5 gün içinde kesinleştirilir ve ilan edilir.

Yazılı olarak yapılacak başvurularda, (Sulama Birliği Kanununda ve Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü’nde belirtilen ilgili belgelerle birlikte.)

BİRLİK MECLİSİNE ÜYELİK ŞARTLARI, SEÇİLME ESASLARI,

(6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu)

MADDE 6 – Madde (1) Birlik meclisine üyelik şartları, Seçilme esasları,

a) Kamu hizmetlerinden kısıtlı olmamak.

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

c) Onsekiz yaşını tamamlamış olmak.

ç) Birlik görev alanı içinde mülk sahibi olmak ya da araziyi fiilen kullanmak üzere en az beş yıl süre için kiralamış olmak.

d) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle su kullanıcısı olmak.

(2) Mülk sahibi ve araziyi kiralayan aynı anda aynı arazi için birlik meclisine üye olamaz. Birlik görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış olanlar, söz konusu arazilerin bulunduğu yerleşim birimlerinin yalnız birinden meclis üyeliğine aday olabilir.

(Madde 6- nın, diğer bentleri gereğince, ayrıca Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü ilgili maddeleri gereğince,)

7-Sulama Birliği Meclis Üye Seçimleri ile ilgili daha detaylı bilgi için;

6172 Sayılı Sulama Birliği kanunu ile Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü’den, bilgi edinilebilir.

Kanun Numarası: 6172, Kanun Kabul Tarihi: 08.03.2011 Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2011tarih ve 27882 sayılı resmi gazetede yayımlanan,

KOÇARLI – BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE GÖRE

BİRLİK MECLİS ÜYE SAYILARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİK MECLİS ÜYE SAYILARI

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİK MECLİS ÜYE SAYILARI

 

S04_sc1C2A_Ilan numarasi_ILN00354309_BIK-3573344

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.