Son Dakika

• No Posts Found

– İhracatın yüzde 55,1’ini, ithalatın ise yüzde 37,7’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi

Dış ticaret verileri, iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri ile eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri elde edilmektedir. Yapılan eşleştirmede, ihracat yapan girişimlerin %99,8’inin, ithalat yapan girişimlerin ise %96,4’ünün bilgilerine ulaşılmıştır. Bu girişimler toplam ihracatın ve ithalatın %99,9’unu gerçekleştirmiştir.

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2015 yılında 64 bin 752 girişim ihracat, 68 bin 561 girişim ithalat yaptı. İhracatın %55,1’i, ithalatın ise %37,7’si 1-249 çalışanı bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirildi.

İhracatta; 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,7 iken, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %20,3, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,1, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %44,8 oldu.

İthalatta; 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı %6,4, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %13,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %18,2, 250+ kişi çalışanı  olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %62,2 oldu.

Dış ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %55,8’i, ithalatın ise %52,2’si sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %37,8, ithalattaki payı ise %35,5 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatının %64,5’i 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının %86,3’ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı %76,1 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın %63,2’sini 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının %49,5’ini AB ülkelerine yaptı

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 2015 yılı ihracatlarının %49,5’ini AB ülkelerine, %19,1’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın %62,1’ini sanayi, %36,1’ini ise ticaret sektöründeki girişimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %40,3’ünü AB’den, %22,8’ini Diğer Asya ülkelerinden, %12,5’ini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (%39,2), Diğer Asya (%35,1) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%10,9) oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %56,6’sını sanayi sektöründeki girişimler yaptı

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %56,6’sını ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %37’sini ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %95,1’ini imalat sanayi ürünleri, %2,9’unu tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatının %51,6’sı sanayi, %40,5’i ticaret ve %7,9’u diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %79,7’sini imalat sanayi ürünleri, %12,1’ini madencilik ürünleri, %3,6’sını ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İthalatın %54,3’ü ilk 100 girişim tarafından gerçekleştirildi

İhracatın %45’ini, ithalatın ise %54,3’ünü ilk 100 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %18’ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %22,2’sini gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %16,6, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise %14,1 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %18,3 iken, ticaret sektöründe  en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı %13,5 oldu.

Girişimlerin %48,3’ü

tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin %44,4’ü tek ülkeye ihracat yaparken, %16,5’i iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,5 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %55 oldu.

Girişimlerin %48,3’ü tek ülkeden ithalat yaparken, %16,4’ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %54,1 oldu.

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.