Son Dakika

• No Posts Found

NÜKTEDAN – İSLAMIN ÜÇ KIRILMA NOKTASI

Sevgili dostlar, İlk insanlar ve onların ilk lideri ve İlk Peygamberi Âdem Aleyhisselamla başlayan İslam dini, zaman ilerleyip, insanlar çoğalıp dünya coğrafyasına yayılıp-dağıldıkça dini yaşamalarında bazı sapmalar ve kopmalar olmuş. Yüce Allah onları uyarma ve doğrulara çağırma yönüyle içlerinden seçtiği bazı insanlara Peygamberlik görevi vermiş ve ilahi mesajlar göndermiş. Bu durum böyle zamanımıza kadar gelmiş ve insanlık bir Peygamberle bütün dünyayı haberdar edecek, İlahi mesajlar her topluma ulaşacak bir ilim ve teknoloji devri oluşup insanlık böyle bir gelişmeye kavuşacak bilgisine ezeli ilmiyle sahip olduğu için Yüce Allah, dine ve peygamberliğe son noktayı koymuştur. Ama, burası imtihan dünyası, ilim veya bilim, teknoloji ne kadar gelişir ve tekamül ederse etsin imtihan süreci devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Dolayısıyla herkes gerçekleri görmekte eşit seviyede olmadığı gibi, anlayıp idrak etmekte ve yaşamakta da ayni seviyede değildir. Ayrıca, nefsi arzu ve hevesler, dünya sevgisi, yanlış anlayış,  inanış, eğitim ve öğretimler, doğru din İslamiyetten kaymaya ve sapmaya sebep olmaktadır. Nitekim, zamanımızda insanlık âleminin içinde bulunduğu durum bu ifade ettiklerimin doğruluğunu ispat etmektedir. Dünya yüzünde birçok dine inanan toplum var, gerçek din İslamiyet de bir çok gurup ve fırkalara ayrılmıştır. Aziz dostlar, son Peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselamla ve son ilahi mesaj Kur’an-ı Kerimle, Hz. Âdem’den itibaren gelen İslam dininde eksikler tamamlanıp, yanlışları düzeltilip, ihtiyaç olacak olanlarda ikmal edilip tamamlanarak Yüce Allah tarafından ahirzaman insanlığına göderilmiştir. Ancak, insanlık bu ilahi mesaj üzerinde ittifak sağlayacak bir birlik kuramamışlar. Hatta, Kur’an-ı son ilahi kitap, Hz. Muhammed’i son Peygamber kabul edenler bile bir birlik içinde değiller. Dolayısıyla bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunan ilim adamları Hz. Muhammed Aleyhisselamın vefatından sonra İslam da üç kırılma noktası tespit etmişler. Bu üç nokta üzerinde uzun-uzadıya araştırmaları ve değerlendirmeleri vardır. Bizim onları bütün detaylarıyla girmemiz hem boyumuzu aşar ve hem de bir makaleye sığdırılması mümkün değil. Ana hatlarıyla, bir Emevilerin iktidara gelmesi. İki, Moğolların istilası. Üç, 1’nci ve 2’nci Dünya Savaşları. Bu üç önemli olay, Kur’an-dan kopuşun üzerinde durulması gereken ciddi kırılma noktaları olarak gösteriliyor. Hz. Peygamber efendimiz ve dört Halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, Yüce Allah hepsinden razı olsun, Kur’an-la hemhal olmuş İslamın temeli ve kaynak kişileridir. Onlardan sonra başlayan Emevi hareketlenmesi devreye giriyor ve farklı bir dönem başlıyor. Muaviye de bu dönemin temelini atmış oluyor. Değerli dostlar, Hz. Peygamberle başlayan şura ve meşveret toplantıları, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer’le devam etti, Hz. Osman ve Hz. Ali ile ayni ciddiyet ve sıhhatte sürdürülemedi ve Muaviye ile Kavmiyetçiliğe ve ben merkezli devam ederken, ilim adamları baskı altında, zulüm ve ölümle sindirildi. Mezhep İmamları olarak şöhret yapan başta İmamı Azam Ebu whanife, İmamı Şafi, İmamı Ahmet ve İmamı Hambel’den sonra böyle bir ortam bin yıldır oluşmamış. İslam âlemi bu İmamların içtihatlarıyla dinlerini yaşamaktadırlar. İslam âleminde bu mezhep imamları dönemi gibi bir dönem bin yıldır yaşanmamış, ancak bazı mevzi çıkışlar olmuş. Bu hengamede İslam âlemi birde Moğol istilasına ve katliamına uğramış. Buda İslam âleminde ikinci bir kırılma noktası olmuştur. Kitaplar ve kütüphaneler yakılmış, kitaplar nehirlere atılmış, Müslümanlar müthiş bir zulme, ülkeleri yıkıma ve tahribata uğramıştır. Sonra toparlanma olmuş, ama ilim ve bilim adına islam âleminde çağ açacak bilimsel gelişmeler fende, felsefede ve fikirde olmamış ve üçüncü kırılmayla 1 ve 2’nci dünya savaşlarıyla İslam âlemi önemli bir çöküş yaşamış. Son ortadoğuda yaşanan olaylarla bu durumun hazin manzaraları ortada görülmektedir. Bu ortamda bir inkişaf olur mu? Bunun cevabını ilim ve bilim adamları verir. Ancak, doğumların kolay olmadığı da önemli bir gerçektir. Yüce Allah İslam Âleminin yar ve yardıcısı olsun. Esenlikler dileğiyle hoşça kalınız efendim.

LEBİD

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.