Son Dakika

• No Posts Found

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2016

Ar-Ge istatistiklerinin derlenmesinde uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu 2015 yılında güncellenmiştir. Güncellenen kılavuz ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak, diğer ülke istatistik ofisleri ile benzer şekilde veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda kapsam eksiklikleri giderilmiş ve yükseköğretim Ar-Ge harcamaları tahmin modeli iyileştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam büyüklükler itibariyle geçmişe dönük revizyon yapmayı gerektirecek bir fark oluşmamış olup, sadece yükseköğretimin 2008-2015 dönemine ilişkin finans kaynaklarının içsel dağılımı yeni duruma göre güncellenmiştir. Konuya ilişkin detaylı açıklama ve ilgili tablo Haber Bülteni ekinde verilmiştir.

Ar-Ge harcaması 2016 yılında 24 milyar 641 milyon TL’ye yükseldi

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, %19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL’ye yükseldi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında %0,94 oldu

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2015 yılında %0,88 iken, 2016 yılında %0,94’e yükseldi.

Ar-Ge harcamasının GSYH(*) içindeki payı, 2009-2016

En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %54,2 ile en büyük paya sahipken, bunu %36,3 ile yükseköğretim takip etti. Bu araştırma ile ilk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edilmiş olup, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı %9,5 oldu.

Sektörlere göre Ar-Ge harcaması, 2016         Harcama gruplarına göre Ar-Ge harcaması, 2016

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %46,7 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında %46,7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %35,1 ile genel devlet, %14,4 ile yükseköğretim, %3,7 ile yurtdışı kaynaklar ve %0,1 ile yurtiçi diğer kaynaklar takip etti.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 136 bin 953 Ar-Ge personeli çalıştı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında %53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %38,4’ü yükseköğretimde ve %8,6’sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %31,4 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,4’ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %24,3,  genel devlette %26,8, yükseköğretimde ise %42,3 oldu.HABER MERKEZİ

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.