Son Dakika

• No Posts Found

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU? 27 Mart 1889

alper27 Mart 2015

Tarihte bugün, bundan tam  yıl 126 önce, 27 Mart 1889’da Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

dünyaya geldi. 

27 Mart 1889’da Kahire Mısır’da doğmuş 3 Aralık 1974 tarihinde ise Ankara’da hayata gözlerini yummuştur. İzmir ve İskenderiye’de Freres’ler Mektebi’nde okudu ve Fransızca öğrendi. Jöntürkler çevresinde yer aldı. Serveti-fünun dergisi çevresinde toplanan Fecr-i Ati’cilere katılışı, gazeteciliği, kendini edebiyata yönlendirişi, ilk düzyazı oyunu (Nirvana, tek perde 1909), edebiyat başlangıcı belirler.

Çocuk, gençlik izlenimleriyle İstanbul dışı kesitlerden konu alan öykülere (Bir Serencam, 1913), Gençlik zayıflığı yüzünden İsviçre’de bakımda kaldığı yıllardan sonra (1919) Kurtuluş Savaşı yandaşı oluşu yaşamının ana çizgisini belirler. Bu dönemde yayımlanan Miss Chalfrin’in Albümünden adlı dizi yazıları doğu-batı karşıtlığını gözlemleyen bir ürün olarak Alp Dağlarından adıyla sonradan (1942) kitaplaştı. 1923’te Mardin, 1931’de Manisa milletvekili oldu. II. Abdülhamit döneminden başlayarak Atatürk sonrasına kadar toplumsal yaşantımızı sergileyen bir ırmak romanın kuruluşuna girişmişti.

1932’de Kadro dergisinin kuruculuğunu üstlendi ve derginin kapanışından sonra sırasıyla Tiran (1934), Prag (1936), Lahey (1939), Bern (1942) elçiliklerine gönderildi. 1949’da Tahran elçiliğinden sonra yine Bern’de (1951) görevlendirildi (bu görev ve gezilerle ilgili anı ve izlenimlerini Zoraki Diplomat, 1955, kitabında derledi). Kurucu Meclis üyeliği (1961) ve Manisa milletvekilliği (1961-1965) son görevleri oldu. İmparatorluktan cumhuriyete, İstanbul payitahtından Ankara bozkırına, halifelikten laikliğe, şeriat düzeninden medeni kanuna, harem-selamlık yapısından modern aileye giden bütün gelişim yollarını yakından bilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu ırmak romanıyla bu büyük değişimi edebiyat planında canlandırmak istedi.

Konu edindikleri zaman dilimleri göz önüne alındığında bu zincir şöyle belirtilebilir: II. Abdülhamit döneminde yurt dışındaki Jöntürklerin romantik düşleriyle gerçeğin koşulları arasındaki ezilişi Bir Sürgün (1937), İkinci Meşrutiyet ile birlikte değişen düzen, eski kuşağın saygınlığını yitirerek bir sığıntı yaşamına girişleri Kiralık Konak (1922), parti çekişmelerinin kurbanlıkları Hüküm Gecesi (1927), yozlaşmış bir Bektaşi tekkesinin yürüttüğü sömürü düzeni Nur Baba (1922), mütarekede istanbul’un ahlakça bozulup çürüyüşü Sodom ve Gomore (1929), Kuvayı Milliye yıllarındaki tedirgin Anadolu: Yaban (1932), yeni başkentin umut kanatları Ankara (1934), Atatürk döneminden çok partili demokrasi başlangıcına geçiş: Panorama I, II (1953-1954). Vatan Yolunda (Anılar, 1958) Politikada 45 Yıl (1968), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969). Atatürk adlı monografisi ayrı bir dönemdedir (1946).

Saygılarımla… 27

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.