Son Dakika

• No Posts Found

Emeviler ve Türklere bakışları

Latif Yalçın
Emekli uzm. Tarih Öğretmeni

Emeviler Muaviye tarafından kuruldu. Hz. Ali’ye düşmanlığı ile bilinen Muaviye Hz. Muhammed’in en büyük düşmanı Ebu Süfyan’ın oğludur. Hz. Muhammed’in vahiy katipliğini bir ara yapmış sonra bu görevden alınmıştır. Emeviler’in en büyük bir İslam Devletine dönüşmesinde Muaviyenin devlet adamlığı yatar. Oğlu Yezid Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülmesinden mesuldür. Buna rağmen İslam orduları Emeviler zamanında Bizans’a (Anadoluya) Kafkasya’ya, Orta Asya’ya İspanya’ya ulaşmışlardır.

İstanbul’u iki kez kuşatmışlar fakat alamamışlardır. İlk deniz kuvvetini, ilk arap parasını Emeviler kullanmışlardır. Zaferlerinde acımasız bir zora başvurdukları için hiç sevilmediler.

Türkler Emeviler zamanında zorla İslam’a sokulmaya çalışılmıştır. 705 yılları Vali Kuteybe, zalim komutan Haccac Semerkant, Ferga Belhi ele geçirdi Kaşgar’a kadar ilerleyen Arap Ordusu ele geçirdiği yerlerde zulüm uyguladı. Müslüman olan Türklerden cizye alınmaya devam edilmesi Türklerin İslamı kabulünü engelliyordu. Kafkasya’da Hazar Türk Devleti’ne yönelik saldırılar bu zorbalık yüzünden başarılı olamadı, Hazar Türkleri (Yahudi dinindendiler) İslamı kabullenmedi.

Emevilerin en iyi halifesi II. Ömerdir. Arap olmayan müslümanlardan vergi alınmasını yasakladı. Mali reform yaptı. Fakat gelirin azalması Emevilere tekrar Türklere (Haraç ve Cizye) vergi konulması sonucunu getirdi.

Türkler arap ordularında yavaş yavaş yer almaya ve Emevilere karşı Hz. Ali’nin İran’da kaçak olan soyuyla temas kurmaya başladılar. Horasanlı Ebu Müslim komutasında Türklerden oluşan bir ordu Hz. Ali soyundan Hz. Abbas’ın adına ayaklanarak Emevi Devletine son verdi. Bu olaydan sonra Türkler eşit bir vatandaş olabilmişler ve islama girmeleri kolaylaşmıştır.

 

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.