Son Dakika

• No Posts Found

NÜKTEDAN; GAYB İMANIN, ŞEHADET İLMİN KONUSU

Sevgili dostlar, insan bu dünyaya sınavdan geçirilmek için gönderilmiştir. Sınavı da genelde iki koldan olmaktadır; imandan ve şehadetten. Birincisi iman bilinci, iman esaslarıyla ilgili, ikincisi de şehadet, eylemlerle ilgilidir. İman gayba ait meselelerdir. İman bilinci derken, iman edilecek esasları bilmek, onlara inanmaktır. Nedir onlar? Gözle görünmeyen, elle tutulmayan varlığının mahiyeti bilinmeyenlerdir. Mesela, kısaca özetlersek Allah’a inanmak, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve Ahiret gününe inanmaktır. Allah’ın zatını ve mahiyetini bilmiyoruz, varlığını yarattıklarından anlıyoruz, kâinatı O yaratmış ve yönetiyor. Melekler, gözle görünmeyen elle tutulmayan, enerji, güç ve kuvvet gibi varlıklar. Kitaplar, Allah’ın, peygamberlerin kalplerine vahyettiği veya görevlendirdiği bir melekle peygamberlere naklettiği vahiylerdir. Kitapların ilk hali olan o vahiyler de gözle görünen ve elle tutulanlar değildir. Kitaplaşması o peygamberin dilinden tebliğ edilmesiyle olmuştur. Peygamberler Allah tarafından tayin edilen, elinde maddi bir peygamberlik belgesi olmayan Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Ahiret günü ise, kıyamet koptuktan sonra dirilip Allah’ın huzurunda hesap vermektir. Buda ilerde yaşanacak bir olaydır. Onun olacağına mü’minler olarak inanıyoruz. Şehadet ise bilgimiz ve görgümüz dahilinde olup, her hâlûkârda ilgilenip üzerinde duracağımız, bilgi ve teknoloji üreteceğimiz her şey diyebiliriz.

Aziz dostlar, sınavımız da bu iki nokta üzerinde olacaktır. Bu nedenle, gayb ve şehadet alanlarında bilinçlenmemiz lazım, üzerimize düşen sorumluluklarda görevlerimizi hakkıyla yerine getirmek ve sınavı kazanmak için bu şarttır. Gayb çerçevesi içinde olanları bilelim ve onlara o çerçeve içinde iman edelim. Hayat kitabımız Kur’an da gayb konusunu ilgilendiren beş nokta vardır, birde o gayb çerçevesi içinde bizi ilgilendirse de ilgilendirmese de bilmediğimiz ve sadece Yüce Allah’ın bildiği şeyler. Mesela, Kâinat nerde başlayıp, nerde bittiği, yarınımızda neler yaşanıp olacağını, ne zaman öleceğimizi, bizim hakkımızda başkalarının neler düşündüğünü Allah bilir. Şehadet alanına gelince, beş duyumuzun çerçevesinde bildiğimiz her şey, hissettiğimiz, düşünce ve tahayyüllerimizin hepsi bizim sorumluluğumuza dahildir. Bunlar hakkında bilimsel çalışma yapar, araştırır, soruşturur, deney ve tecrübelerde bulunabiliriz. Daha açıkçası bunlarla ilgili bir yaşam sürdürüyoruz ve sürdürmemiz gerekmektedir. Sınavımız da bunlarla ilgili Allah’ın rızasını kazanmak ve insanlar için hazırladığı Cennetine girmek amacımızdır. Bunun içinde Allah’ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak görevimizdir. Gayb âlemi ile uğraşmamak, aklımızı, irademizi ve bilincimizi şahadet âlemine teksif edip orada kullanmak. Değerli dostlar, gayb imanın şehadet ilmin konusudur derken, nerde-nasıl davranacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz açısından önem arz etmektedir. Çünkü, imanla ilgili bir mesele hakkında konuşurken, adam, ben gözümle görmediğime inanmam diyor.

Oysa, insanın gözüyle gördüğüne inanması gerekmiyor ki, çünkü görüyor, gördüğü şeyin imanla ilgisi yok, o şehadet âlemine aittir. O ilimle-bilgiyle alâkalıdır. Onun hakkında, bilmen, öğrenmen icap eden sayısız şeyler vardır, onları araştıracak, soruşturacak ve üzerlerinde ilim ve bilim geliştirecek, fikir ve keşif sahibi olacaksın. İnsan için yapması gerekenler bunlardır, sınava bunlardan çekilecek, yaşamının kalitesini bunlarla yükseltecek, Cennette lazım olacak Salih amellerin karşılığı bunlardan olacaktır. Hiç kimse-kimsenin kalbinden ve aklından geçenleri bilmekle görevli değildir. Ama, kişinin fikir ve projeleri, keşif ve icatlarıyla ilgilenmesi, onlardan yararlanması insani görevleri arasındadır. Sosyal hayatın temelleri bunların üzerine atılmaktadır. Sonra, insan bilmediği bir şey hakkında konuşmamalıdır. Birde bu sorumsuzluğa ve saygısızlığa da çok şahit oluyoruz. Sonuç olarak iman meselesi olan gayb ayrı bir konudur, kendi içinde değerlendirilir, tenkidi ve eleştirisi de kendi içinde yapılması gerekir. Şahadet bilgisiyle karıştırılmamalı, şahadeti de kendi içinde eleştirip sorgulamalıdır. Akıllı ve mantıklı insan için yapması gereken budur. Hoşça ve dostça kalmanız dileğiyle.         LEBİD

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.