Son Dakika

• No Posts Found

HALK KATILIM TOPLANTISI SÖKE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz sınırları dahilinde Kemalpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı 06/07/2007 tarihli meclis toplantısı ile onaylanmıştır.

Belediyemiz sınırları dahilinde olan Kemalpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nda talep edilen plan tadilatı için, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik in 6. Madde f) bendinde “ Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir. “ve aynı bendin bir başka değindiği konu olarak “… büyükşehir belediyelerinde ise koruma alanında mahalli anonslar, ilan panoları, yerel yazılı ve görsel medya kuruluşları aracılığıyla yapılır. Ayrıca bu toplantılar ilgili meslek odalarına, üniversitelerin ilgili bölümlerine ve sivil toplum kuruluşlarına idarece toplantılardan on beş gün önce toplantılara ait dokümanlar ve gündem yazılı olarak da bildirilir, “denmektedir.

Yönetmeliğe göre ilgili idare asgari 2 adet halk katılım toplantısı düzenlemek ile hükümlüdür. Söke Belediyesi “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, gösterimi, uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” kapsamında, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının; görüş, istek ve taleplerini bildirmeleri için I. Halk Katılım Toplantısını düzenleyecektir. I. Halk Katılım Toplantısı’nda görüşülecek konular aşağıdaki gibidir:

– Koruma Amaçlı İmar Planı Etkileme Geçiş Alanı içerisinde yer alan Kemalpaşa Mahallesi, Pafta 20 K 1, 290 ada 30, 32 ve 33 parsellerin “Konut Alanı B-2” olarak yapılaşma nizamının plan tadilatı ile “Yeşil Alan”’ olarak düzenlenmesi,

– Kemalpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Sit Alanı içerisinde yer alan Kemalpaşa Mahallesi, Pafta 20 K 1, 337 ada 35 parselin “Konut Alanı B-2” olan yapılaşma nizamının plan tadilatı ile “Meydan ve Yol” kullanımına dönüştürülmesi ve belediyemize ait olan 337 ada 19 parselin bir kısmı ile birleştirilerek yol açılması,

– Kemalpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Sit Alanı içerisinde yer alan Kemalpaşa Mahallesi, Pafta 20 K 1, 333 ada, 13 parselde yer alan bina 24/09/2010 tarihinde tescillenmiş olup ada koruma çizgisinin binanın yol cephesi sınırlarına uygun düzenlenmesi şeklindeki plan tadilat konuları,

29/04/2015 tarihli, saat 10.00’da Söke Belediye Meclis Salonunda I. Halk Katılım Toplantısı düzenlenecektir. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması. Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’ in 6. Madde’sine göre ilanen duyurulur.

Müge BAYRAK

İmar ve Şeh. Müdürü

Basın No:68617

 

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.