Son Dakika

• No Posts Found

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?8 Temmuz 1928

alper tunga göçmenTarihte bugün bundan tam 87 yıl önce 8 Temmuz 1928’te Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Türkiye Cumhuriyetinin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara’da “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulan, 1946 yılından itibaren Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte olarak hizmet veren hukuk okuludur.

5 Kasım 1925’te Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan okul, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yükseköğrenim kurumudur.

İlk TBMM binasında öğretime başlayan Ankara Hukuk Mektebi, 1928 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Daha sonra adı Ankara Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değişen kurum, eğitim hizmetini günümüzde Ankara Üniversitesi’nin Cebeci yerleşkesinde sürdürür.

1925’te Ankara’da bir hukuk okulu kurma isteği devrin Adalet Vekili Mahmut Esat Bey’in girişimi ile gerçekleştirildi. Hâkim kadrolarındaki açıkları kapamak üzere kurulan kurum, bir fakülte değil, Adalet Bakanlığı bünyesinde yatılı bir meslek okulu niteliğinde idi ve öğretim kadrosu adliye erkânından oluşuyordu.

ANKARA HUKUKHenüz binası, müdürü ve öğretim kadrosu bulunmadığı halde 1925 yılı yaz aylarında okula kayıt için başvuru alınmaya başlandı. Lise, yedi senelik idadi veya bir yükseköğrenim kurumu mezunları veya bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı olanlar sınavsız, lise öğrencisi olanlar veya lise muadili başka kurumlardan mezun olanlar sınavla okula kabul edildiler. İlk üç yıldan sonra okul kapıları lise mezunu olmayanlara kapatıldı ve sınavlar kaldırıldı. İlk kız öğrenciler ikinci yıldan itibaren kabul edildi. Okula ilk olarak 301 öğrenci kayıt yaptırdı, içlerinden 75 öğrenci yatılı idi.

Okul kurulduğu sırada henüz Ankara’da bir üniversite bulunmadığından herhangi bir üniversiteye bağlı değildi bu yüzden “fakülte” adıyla değil “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulmasına karar verildi. Müfredatı, 15 Eylül 1925 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından belirlendi. Mektepte Mecelle’nin okutulmamasına karar verildi. İlk kez Türk Hukuk Tarihi kürsüsü kuruldu, “Usul-u Fıkıh” dersi ise kaldırıldı. Ders verilecek kişilere “müderris” yerine “profesör” denmesine karar verildi; böylece bu sözcük Türkçe’ye girdi. Mustafa Kemal Paşa, “Profesörler Meclisi” adını alan komisyonun fahri başkanlığına, başvekil İsmet Paşa ise “Türk Hukuk Tarihi fahri profesörlüğüne” getirildi. Mahmut Esat Bey, Meclis Reisi görevini üstlendi ve “İhtilaller Tarihi” dersinin profesörlüğünü üstüne aldı. İstanbul Darülfünun müderrislerinden Cemil Bey, “Reis Vekili” yani fakülte dekan oldu.

Devlet merkezinin ilk yükseköğrenim kurumu olan mektebin açılışı, 5 Kasım 1925’te Büyük Millet Meclisi’nin toplantı salonunda gerçekleşti. Açılışa bütün bakanlar, milletvekilleri ve yabancı ülke temsilcileri katıldı. İlk dersi Ağaoğlu Ahmet Bey verdi. Öğrenimine bir ay kadar meclis çatısında devam eden okul, daha sonra kendisine tahsis edilen Merkez Postanesi binasına geçti.

Hukuk Mektebi, 1927 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Ankara Hukuk Fakültesi” adını aldı. Okula “fakülte” adının verilmesi ile Ankara Üniversitesi’nin temeli de atılmış kabul edilir.

Fakülte, ilk mezunlarını 1928 yılında verdi. 1940 yılında Adalet Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devroldu, üç yıllık öğrenim süresi dört yıla çıkarıldı. Bugünkü binası 1941-1946 arasında inşa edildi. Yapının mimarı ve müteahhidi Abdullah Ziya Kozanoğlu’dur. 1945 yılında doktora öğrenimi başladı. 1946’da yeni kurulan Ankara Üniversitesi’nin bünyesine katıldı.

Saygılarımla…

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.