2001 yılı Güçlü Ekonomiye Geçiş

tuba özturlar2001 yılının Mayıs ayında 1999 yılında IMF ile imzalan Stand-by anlaşması gözden geçirilerek güçlü ekonomiye geçiş programı uygulanmaya başlamıştır. Bu program çerçevesinde para ve döviz kuru politikada para ve döviz kuru politikası olarak ayriyeten değerlendirilmiştir.

Para Politikası

Geçiş dönemi diye adlandırılan bir süre içinde finansal piyasalarda istikrar sağlanacak sonrasında ise ona hedef fiyat istikrarını sağlamak olacaktır. Bu nedenle Merkez Bankası kapsamında önemli değişiklikler yapılmıştır. En önemli düzenleme dalgalı döviz kuru rejiminin benimsenmesidir. Bu dönemde parasal taban dolaşımdaki para; bankalarda zorunlu karşılığı, bankaların serbest imkanı parasal kontrolü sağlamak amacıyla net iç varlıklara, net dış varlıklara alt sınır konuşmuştur. IMF kredilerinin hazine tarafından iç borç ödemelerinde kullanılmasından dolayı parasal tabanda en sıcak artışı önlemek için döviz satışı yapmıştır.

Döviz Kuru Politikası 

Serbest döviz kuru rejimi olarak belirlenmiş olduğundan döviz kuru piyasa koşulları altında serbest olarak belirlenecektir. Merkez Bankası döviz piyasasına sadece iki nedenle müdahale edebilecektir. IMF tarafından kullandırılan kredinin Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılması sonucunda piyasada oluşan likiditeyi stabilize etmek, döviz kurundan kısa dönemde oluşan aşırı dalgalanmaları önlemektir.

2002 yılında üç yıllık sürede enflasyon oranını %12’ye daha sonra da tek haneli rakamlara indirmeyi amaçlayan söz konusu program çerçevesinde para programının ana katlarını şu şekilde açıklayabiliriz. Bu yılda enflasyon %35 düşürülecektir. Bu amaca ulaşabilmek için parasal taban hedef olarak kullanılacaktır. Net içn varlıklara konulan üst sınır, net dış varlıklara konulan alt sınırlar performans kriteri olarak izlenecektir. 2002 yılının ortalarına kadar enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşulların sağlanması durumunda yılın 2. Yarısında enflasyon hedeflemesigecikmesi amaçlanmıştır.Enflasyon hedeflemesine geçmeyi beklemeden kısa vadeli faiz oranları enflasyona yönelik olarak kullanılacaktır. Merkez Bankası Enflasyonun gelecekteki alabileceği değerleri dikkate alarak faiz oranlarında değişikliğe gidilecektir. Finansal piyasaların derinliğini arttırmak ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla Merkez Bankası bankalararası para piyasasıyla döviz piyasasında yüklenmiş olduğuna tarafsız aracı yönlüğüne 2 Aralık 2002 yılına kadar son verecektir. Böylece piyasa katılımcıları kredi riskini daha iyi anlayabilecek ve risk fiyatlara daha uygun yansıtılacaktır.Merkez Bankası son kredi verme merceği olarak bankalara kredi verme işlemleri vermeye devam edecektir.

IMF ek finansman kredilerin hazine tarafından bütçe ihtiyaçlarından kullanılması ile ortaya çıkan likidite döviz satışlarıyla bankalara sağlanan finansmanın sonunda oluşan likidite fazlası ters repo işlemi ile sterilize edilecekti. 1999 anlaşması gözden geçirilerek “stand-by” devam etti. Devlet ödemeler bilançosu çağını kapatmak için piyasadan para toplandı. Amaç ise likidite fazlasını toplamaktır.

Devamı haftaya…

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.