RAMAZAN SAYFASI

RAMAZAN-7

Bir ayet 

Nas Suresi

Okunuşu

1- Kul e’uzü birabbinnasi.

2- Melikinnasi.

3- İlahinnas.

4- Min serril vesvasilhannas.

5- Ellezi yüvesvisü fi sudurinnasi.

6- Minelcinneti vennas.

Manası

1- De ki: sığınırım ben insanların Rabbine,

2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3- İnsanların İlahına.

4- O sinsi vesvesenin şerrinden,

5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.

6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Tam Metinli Manası

De ki:insanların kalplerine vesvese  sokan [insan Allah’ı andığında] pusuya çekilen  cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine , insanların Melikine [mutlak sahip ve hakimine] . insanların İlahına sığınırım.

Nas Suresinin Tefsiri

Nas Suresi Medine’de nazil olmuş ve altı ayetten oluşmaktadır. İnsanların Rab-bine sığınmayı emrettiği i   çin ‘’İnsanlar’’ manasına gelen ‘’Nas’’ adı verilmiştir.

Nas Suresinin Tefsiri

1- Ey insanların ve cinlerin Peygamberi! De ki: Ben insanların Rab-bine sığınırım. İnsanları yaratan, besleyen, koruyan, terbiye eden, edeblendiren Yaratıcı’ya sığınırım.

2- İnsanların Melik’ine; yani bütün insanlığın sahibi, hükümdarı, işleri idare eden ve bütün insanlığın selamet ve saadetini temin edecek olan hükümlerin koruyucusu ve emredicisi bulunan Allah-u Teala’ya sığınırım.

3- İnsanların ilahına; yani bütün mahlükatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah-u Teala’ya sığınırım.

4- O gizli vesvesenin, yani kalplere yanlış düşünceler düşürmek isteyen şeytanın tabiatında bulunan aldatıcı kimselerin verdiği vesvesenin şerrinden Allah-u Teala’nın himayesine sığınırım.

5- O şeytandan Allah-u Teala’ya sığınırım ki o insanların göğsüne vesvese (kötü düşünceler) fısıldar.

6- Gerçekten de öyle pek büyük birer düşman olan aldatıcı kimselerden, o kalplere vesvese veren din düşmanlarından kaçınılmalıdır. Bu vesvese verenler gerek cinlerden, gerekse insanlardan olsun. Hangi taifeden olursa olsun, bunların hepsinden de kaçınılmalı, onların şerlerinden Allah-u Teala’ya sığınılmalıdır.

Felak ve Nas Sureleri’nin ikisine birlikte iki koruyucu manasına gelen “Muavvezeteyn’’ denir. Hz.Peygamber (A.S.M.) bu sureler hakkında şöyle buyurmuştur: ‘’ Geceye girdiğin ve sabah kalktığın vakit, üç defa İhlas Suresi ile Muavvezeteyn Sureleri  okuman her şey için sana kafidir. ( Yani her türlü bela ve musibetten korur.)’’

Bir hadis

Hz. Ebu Hüreyre (R.A.) anlatıyor: Resulüllah (A.S.M.) buyurdular ki: “Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar.” Allah Teala Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: “Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti.”

“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.’’ Buhari.savm/2.

32 Farz

Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi ve uygulaması gereken Farz ameldir. 32 Farz doğrudan değil, bir çok amelin ve yapılması gerekenlerin toplamından bulunmaktadır.

32 Farz Ana Öğeleri Şöyledir.

İmanın şartı: Altı (6)

İslamın şartı: Beş (5)

Namazın farzı: Oniki (12)

Abdestin farzı: Dört (4)

Guslün farzı: Üç (3)

Teyemmümün farzı: İki (2)

Bunları Toplamı : 32 Farz’ı Oluşturur.

Şimdi 32 Farz’ı Alt Detayları

İle Ele Alacağız.

İmanın şartları (6)

1 – Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.

2 – Meleklerine inanmak.

3 – Allah’ın indirdiği Kitaplarına inanmak.

4 – Allah’ın Peygamberlerine inanmak.

5 – Ahiret gününe inanmak.

6 – Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allah’dan olduğuna inanmak.

İslamın şartları (5)

7 – Kelime-i şehadet getirmek.

8 – Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.

9 – Malın zekatını vermek.

10 – Ramazan ayında her gün oruç tutmak.

11 – Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

32 Farz

Namazın farzları (12)

a) Dışındaki farzları altıdır. Bunlara şartları da denir.

12 – Hadesten taharet.

13 – Necasetten taharet.

14 – Setr-i avret.

15 – İstikbal-i Kıble.

16 – Vakit.

17 – Niyet.

b) İçindeki farzları da altıdır. Bunlara rükün denir.

18 – İftitah veya Tahrime tekbiri.(Bazı alimler, iftitah tekbirinin, namazın dışında olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları 7, rükünleri ise 5 olmaktadır.)

19 – Kıyam.

20 – Kıraat.

21 – Rüku.

22 – Secde.

23 – Ka’de-i ahire.

Abdestin farzları (4)(şafii mezhebinde abdstin farzı altıdır)

24 – Abdest alırken yüzü yıkamak.

25 – Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.

26 – Başın dörtte birini mesh etmek.

27 – Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün farzları (3) (şafii mezhebinde güslün farzı ikidir)

28 – Ağzı yıkamak.

29 – Burnu yıkamak.

30 – Bütün bedeni yıkamak.

Teyemmümün farzları (2) (şafii mezhebinde teyemmümün farzı üçtür)

31 – Niyet etmek.

32 – İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.

Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.

Teyemmümün farzı üçtür diyenlere göre, bu son ikisi, iki ayrı farz olarak söylenir.

KISSADAN HİSSE

Boyayı mı beğenemedin,

yoksa boyacıyı mı?

Hep hikmetli konuşan Lokman Hekim’in derisi siyah, dudakları da kalınmış. Değerli sözlerini duyarak hayranı olan biri bir gün bakmış ki hayalinde büyüttüğü Lokman, siyah yüzlü, kalın dudaklı biri. Şaşkınlıkla yüzüne bakarken Lokman Hekim, adamın içinden geçenleri sezmiş olacak ki, şöyle çıkışmış:

Birader, neden öyle şaşkın bakıyorsun? Boyayı mı beğenemedin, yoksa boyacıyı mı?

SORUN  CEVABLAYALIM

Soru: Günboyu uyumak orucu bozarmı?

Cevab: kişi oruçlu olduğu zaman,bütün gün uyumuş olsa bile oruca zarara gelemez ama,oruçdan elde edeceği sevab,iyilik ve güzellikleri kaybeder.Orucun güzelliklerinden biride,tutulan orucun kişiye faydasının dokunmasıdır.Sadece aç kalıp bazı şeylerden uzak kalmak demek değildir.

 BİR FIKRA

Bunları Ramazana Verin

Vaktiyle adamın birisi her şeyin en güzelini bir yana ayırır, “Hanım bunu Ramazan’a sakla” dermiş. Gel zaman git zaman Ramazan ayı gelmiş, güzel güzel yemekler pişmeye, iftar sofraları dolup taşmaya başlamış.

Günlerden bir gün kapıya bir dilenci gelmiş ve Allah için bir yardım istemiş.

Kadın:

“Adın ne senin?” demiş.

“Ramazan”

Ramazan mı? Dur öyle ise…evde ne kadar ayrılmış güzel yiyecek, içecekler varsa kaplara doldurmuş.

“Al git bunları, bizim bey sana saklıyordu” demiş.

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.