RAMAZAN SAYFASI

RAMAZAN-2  (07.06.2016)

Günün ayeti

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” Bakara/185.

Günün Hadisi

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.” Tirmizi, İman 3, (2612)

Oruç

İslam’ın beş esasından biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından (yani imsak vaktinden) itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Oruç, bizi dünyada kötülüklerden sakındıran, ahirette cehennem ateşinden koruyan ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli bir ibadettir.

Peygamberimiz şu müjdeyi veriyor:

“Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”Buhari,Savm,7 Orucun Faydaları

Biz orucu herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil,yalnız Allah’ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak için tutarız. Oruç, bu niyetle tutulduğu takdirde makbul olur.

Ancak, Allah’ın her emrinde olduğu gibi oruç ibadetinde de birçok hikmetler, bizim için maddi ve manevi pek çok faydalar vardır. Biz orucu Allah rızası için tutmakla beraber, bize sağladığı faydalan da bilmek ve değerlendirmek durumundayız.

Orucu Bozup Kaza ve Keffareti Gerektiren Şeyler

1. Mazeretsiz, oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek, (yenilip içilen şey ister gıda, ister ilaç olsun)

2. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak,

Karı kocadan biri ötekine zorla cinsel ilişkide bulunduğu takdirde, zorla ilişkide bulunana kaza ve keffaret, kendisine zorla ilişkide bulunulan kişiye de kaza lâzım gelir,

3. Ağzına giren yağmur,kar ve doluyu kendi isteğiyle yutmak,

4. Sigara içmek, ödağacı veya anber ile tütsülenip dumanını içeri çekmek,

5. Enfiye çekmek,

6. Buğday ve arpa tanesi yutmak,

7. Dışardan bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak

8. Az miktarda tuz yemek,

9. Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozulduğu kanaatiyle bile bile orucunu bozmak.

Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan kimse, saydığımız şeylerden birini bilerek ve özürsüz olarak yaparsa orucu bozulmuş olur. Bozulan bu orucu kaza etmesi ve kasten bozduğu için de keffaret tutması gerekir.

Oruç Kimlere Farzdır

Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde üç şartın bulunması gerekir.

Bunlar:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmak,

3. Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.

Bu şartlar kendisinde bulunduğu halde, oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile yolcu olanlar, oruç tutmayabilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da memleketlerine dönünce tutamadıkları günlerin orucunu kaza ederler.

Ergenlik çağına gelmeyen çocuklara oruç tutmak farz değildir. Ancak bünyelerine zarar vermeyecek şekilde çocukları da yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak uygun olur.

Lohusa olan kadınlarla adet gören kadınlar bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. Bu sebeple Ramazan ayında tutamadıkları oruçları Ramazandan sonra uygun bir zamanda kaza ederler, yani gününe gün tutarlar. Kılamadıkları namazları ise kaza etmezler.

Oruçludan Beklenen

Oruç, sadece yemeyi içmeyi bırakmak değil, aynı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmaktır.

Midemiz, yiyecek ve içeceklerden uzak kaldığı gibi, dilimiz yalandan, ellerimiz haram işlerden, gözlerimiz harama bakmaktan, kulaklarınız yalan ve dedi- kodu dinlemekten, ayaklarımız kötü işler peşinde koşmaktan uzaklaşarak oruçtan nasibini almalıdır. oruçludan beklenen budur.

Oruç tutan bir Müslüman çeşitli yemeklerle donatılmış sofranın başında helal olan nimetlere elini sürmez, sabırla iftar vaktini bekler.

Allah’ın emri karşısındaki bu teslimiyet ulvi bir manzaradır. Orucun Müslümana kazandırdığı bu irade terbiyesi, insanı nefsani arzuların esaretinden kurtarıp adeta melekleştiren gerçek bir eğitimdir. Şimdi insafla düşünelim:

Helal olan şeylere bile elini sürmeyen bu oruçlu, nasıl olur da harama el uzatabilir. Vücudunun ihtiyacı olan faydalı yiyecek ve içecekleri istediği zaman bırakabilen bir mü’min, nasıl olur da zararlı içkileri kullanmaktan vazgeçmez.

Oruç bize, belirli bir süre helal olan şeylerden uzaklaşmakla haramlardan sakınmayı öğretir

DÜŞÜNCE DÜNYASI

PADİŞAH ve VEZİRLER

Padişah suç işlemiş olan bir adamın idam edilmesini, öldürülmesini emretmiş. Yalnız adam başka bir lisan ile konuştuğu için, kendisi hakkında verilen ölüm cezasını, tercüman vasıtasıyla öğrenmiş. Cezasını öğrendiğinde “nasılsa artık yaşamayacağım, nasılsa öleceğim” diye hayattan bütün ümidini kesip, padişaha ağzına gelen en ağır hakaret ve küfürleri söylemiş. Padişahın sağındaki ve solundaki vezirler, konuşulan sözleri anladığı halde padişah anlamadığı için sağındaki iyi kalpli vezire:

– Bu adam ne diyor? diye sormuş. Sağdaki vezir de:

– Padişahım bu adam “Allah affedicidir ve affedenleri sever, umut ediyorum ki padişahımız da beni affedecektir” diye bekleyip, size dua ediyor, deyince padişah da:

– Öyleyse ben de onu affettim, serbest bırakın gitsin, demiş.

Bu arada padişahın sol tarafında bulunan vezir, bu duruma müdahale ederek:

– Sen, padişahımızın huzurunda ona yalan söylemeye utanmıyor musun? Adamın padişahımıza en ağır hakaret ve küfürler ettiğini neden gizliyorsun? demiş.

Akılı bir kişi olan padişah, bir süre düşündükten sonra bu sözde doğruyu söyleyen soldaki vezire dönerek:

– Sağımda bulunan vezirimin söyledikleri yalan olsa da o yalanın temeli nasihat üzerinedir. O’nun yalanı senin doğrundan daha iyidir. Çünkü O’nun söylemiş olduğu yalan, bir insanın hayatını kurtarırken, senin doğrun bir insanı öldürecek, demiş.

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.