NÜKTEDAN; SEVGİ=İYİLİK=GÜZELLİK VE İNFAK

Sevgili dostlar, biz insanları birbirimize yaklaştıran, kaynaştıran, aramızda birlik ve beraberliği oluşturan çok önemli dört haslet vardır. Bunlara, uyduğumuz ve yaygınlaştırdığımız oranda mutluluğumuz artar, huzur ve güvenimiz sağlamlaşır. Bir tanesi eksik olursa, sosyal yapımızın o noktasında rahatsızlık oluşur. Bunların çoğunun doğru-dürüst işlemediği bir ortamı düşünün ve o sosyal yapının ne halde olduğunu anlamakta sanırım zahmet çekmezsiniz.

Bu, ayni zamanda bir insanın bedenindeki önemli rahatsızlıklar gibidir. O zaman, bu dört önemli insani kuralı dengeli, ölçülü ve sürekli yaşatmamız gerekmektedir. Bunlar her insanın fıtratında, yeni bir tabirle ifade edelim Fabrika ayarlarında vardır. Yaratıcı bunları her insana kotlamıştır. İnsanlar bu insani hasletlerini her daim canlı tutacak ve ölçülü bir şekilde de çalıştıracaktır.

Çünkü, birbiri aralarında bu sistemin işlemesine hepsi muhtaçtır. İnsan bu ihtiyaçlarını normal şartlar dahilinde düzenli ve gerektiği gibi karşılayamazsa, farklı ve aykırı şekilde temine ve o özelliğini tatmine çalışır ki bu, o toplumda farklı ve sıkıcı sorunlar doğurur. İnsani ilişkiler arasında ahenk bozulur. Terk edilen insani hasletin yerine, alınan şeye göre problem oluşur ve bu yanlışlıklar dolayısıyla insanlar birbirinden uzaklaşırlar. Buda sosyal yapıyı çökertir.   Aziz dostlar, o güzelim insani hasletlerin başında sevgi gelir, en çok ihtiyacımız olan, canla-başla sarılmamız gereken, asla ve asla terk etmememiz lazım olan sevgi.

Ama, ifade edelim ki, en çok ihmale uğrayan, hatta bir adım daha ileri atıp itiraf edelim ihanete maruz kalan sevgidir. Biz bu sevgiyi esaretten kurtarmalı, hakiki yerine oturtmalı ve ona sarılıp aramızda özgürce yaşatmalıyız. Çünkü, bu noktada arızalarımız ve sıkıntılarımız vardır. İnsanı sevgi ile yaratan Yüce Rabbimiz, sevginin kaynağı olduğunu ve yarattıklarına sevgiyi en güzel bir şekilde dağıtıp-taksim ettiğini, insanoğluna bu sevgiyi farklı bir yoğunlukta ve muhtevada verdiğini Kur’an-ı Kerimin de bildirmektedir.

Düşünebiliyor musunuz! Ben insanı sevgiyle yarattım diyor, biz ise Yüce Allah’a birbirimizi çağırırken korkuyla çağırıyoruz. Çocuklarımızı korkuyla Allah’tan uzaklaştırıyoruz, bunun farkında bile değiliz. Cemaati camide Vaiz korku ile Allah’a çağırıyor. Cehennemi önüne koyarak bunu yapıyor. Bu nedir, bu bizim Kur’an-dan kopuşumuzun eseridir. Oysa Rabbimiz Ben sevginin kaynağıyım Beni sevin, Ben sizi sevgi ile yarattım, Bana sevgi ile yaklaşın diyor. Ve her şeyde sevgiyi esas alın, Bana insanları sevgi ile çağırın, Benim sevgimi kaybetmemelerini onlara hatırlatın, uyarısında bulunuyor. Çünkü, Ben sevmedikten sonra onları Cennete koysam, ne kazanırlar ki, Benim sevgimden yoksun olduktan sonra!..

Değerli dostlar, sevginin değerini bilmeye çalışalım, sevgiye, sevgi ile yaşamaya alışalım ki, sevgisiz bir nefesin, sevgisiz bir bakışın, sevgisiz bir kelamın bir heder olduğunu, yüreğimizi sızlatan bir keder olduğunu beynimize kazıyalım, yüreğimize nakşedelim ve bunları yaşayarak Allah’ı en çok sevdiğimizi, bize bütün bunları verdiği ve bizi sevgi ile yarattığı için O’na bütün benliğimizle ilânı aşk edelim.

Çocuklarımızı Allah sevgisiyle büyütelim, Allah’a sevgi le yaklaşsınlar, korkutup Allah’tan uzaklaştırmayalım. Çünkü, Allah o çocuğu sizden fazla seviyor ve O’nun verdiği sevgi ile siz onu seviyorsunuz. Böyle olduğu halde onu korkutarak Allah’tan neden uzaklaştırıyorsunuz? Kıskanıyor musunuz, unutmayın her iki türlü de o çocuğunuza sevgisizlik zararı veriyorsunuz. Evet, birbirimize sevgi ile bakalım, sevgi ile yaklaşalım ve sevgi ile yardımlaşalım. Ne diyor, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen” Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam “Ey müminler topluluğu olan ümmetim! Birbirinizi seviniz, birbinizi sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız, hakiki mümin olmayınca da Cennete giremezsiniz. bunun için size bir şey söyleyeyim mi? Birbirinizle karşılaştığınızda birbirinize selam veriniz ve selamı aranızda yayınız.” Evet, haftaya kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle hoşça kalınız ve Allah’ın selamı üzerinize olsun aziz dostlarım.  LEBİD

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.