CUMA SOHBETİ; İSLAMDA AİLE KURUMU

Aziz sohbetdaşlarım, geçen Cuma camide vaaz yine kurallarına uygun yapılmadı. Vaiz efendi “İslam da aile” konusunu işlemeye çalıştı, ama yine dersine çalışmamış. Bazı ayet ve hadis notları almış, onların mealleri (Türkçe anlamlarını) ni kopuk, sapık ifadelerle nakletmeye çalıştı. Ancak, derli-toplu, bilgilendirici ve yaşama kazandırıcı örneklemelerden uzak bir tahşidat sergiledi. Demek ki, kendisi de Kur’an-ı anlayarak okumamış ve  öğrenmemiş. Yoksa, böyle plansız ve programsız bir vaaz yapmazdı.

Vaazı dinleyen cemaatten bazı kişilere düşüncelerini sordum, bir şey anlayamadık ki, bir düşünce üretebilelim dediler. Aslında geçen hafta Cuma Sohbetimizde de  vaazla ilgili bazı kurallardan bahsetmiştik. Lâkin, genelde okuma özürlü bir toplum olduğumuz için, Yerel gazeteleri olsun okumuyoruz. Dolayısıyla mahallimizde neler olup bitiyor bilmiyoruz.

Bazılarımız da hiç gücenmesinler, yerel gazeteleri okumaya tenezzül etmiyorlar. Şimdi, hemen-hemen herkesin sığındığı bir İnternet-sosyal medya var- oradan her şeyi! Öğreniyorlar. Neyse, biz konumuza dönelim, toplumun önüne düşen kişiler, görevlerini iyi, doğru ve anlamına uygun bir şekilde yapmak zorundadırlar. Örneğin vaizler, din adına vatandaşları bilgilendirmek için o kürsülere çıkıyorlar, şunu iyi bilsinler ki, en azından yüzlerce kişi onların muhataplarıdır. Bu nedenle yapacakları vaaz için  çok iyi hazırlanmaları gerekir. Meselâ, geçen hafta İslam da aileyi anlatırken, Kur’an da geçen Peygamber aileleri dile getirilebilirdi. Ana-baba ve çocuklar bir bütünlük içinde değerlendirilerek, Nisa suresi ve Lokman suresi mutlaka söz konusu olmalıydı. Vaazda bir hata da, erkek egemen bir anlatım  vardı, bu yanlış artık mutlaka terk edilmelidir.

Çünkü, İslam aile hayatında eğitim çok önemlidir. Bu nedenle babanın ve annenin çocukları üzerinde etkin olma açısından sorumlulukları farklı boyutlardadır. Bu konunun Nisa suresinde ev içi eğitimin nasıl bir disiplin ve program dahilinde olması  anlatılıyor. O sure mutlaka okunmalıdır. Ayrıca İslam aile ahlâkı, özellikle Peygamberlerin aileleriyle örneklediriliyor. Bunu unutmamak lâzım. Hz. Lokman Peygamber çocuğunu eğitirken, bilgilendirme çerçevesinde nasıl bir diyalog uygulamış, bu sureyi okuyarak anlamak mümkündür.

Ayrıca, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam, başlı-başına bu konuda bir ekoldür. Güzel ahlakı tamamlamak için Yüce Allah onu görevlendirmiş. O bizim baş köşeye koyacağımız biricik her konuda rol modelimizdir. Kur’an-ı Kerim ilk önce onun dilinden insanlığa duyuruldu. Çok eşliydi, torunları onun yanında büyüdüler ve yaşadılar, düşünmek lazım nasıl bir aile ortamları vardı?

Peygamberimizin iki eşinden çocukları oldu, öbür eşlerinin bu durum karşısında takındıkları tavırlar nasıldı? Bunlar, araştırılıp öğrenilmeli ve bunlardan dersler çıkarılmalıdır. Yani, bu ifade ettiklerimin hepsinin detaylarına girmek bir vaaz konusuyla mümkün olmaz. Ama, bir plan dahilinde bazılarına atıfta bulunarak, bazılarını da yaşanılan şartların ortamı gereği ölçülerine riayet ederek gündeme taşırsınız. Çünkü, sizi dinleyenlerin içinde yaş farkı, kültür ve tahsil farklılığı olanlar vardır. Bunların hepsine hitap etmektesiniz, hepsi de sizden yararlanmalıdır.

Kurduğunuz cümle yapısı içinde kelimeleri bile seçmek zorundasınız. Üslûbunuza, ifade tarzınıza, mimiklerinize ve vücut hareketlerinize bile dikkat edeceksiniz. Nazarlarınız dinleyenlerin üzerinde olacak, konuşmalarınızla cemaatin üzerinde etkinliğinizi kontrol edeceksiniz. Onun için, Kur’an-ı Kerimin Nahl suresi 125. Ayeti düstürunuz olmalıdır. Ayetin Türkçe anlamı şöyledir: “ Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

”Evet, Cuma vaazı ile değerlendirmemiz böyle, Cuma Hutbesine gelince, uzun olmasının dışında Hutbe konu itibariyle iyiydi. Hatibin hitabeti güzel ve üzerinde çalışılmış, Hutbeyi cemaatin dikkatle takip edenleri vardı, faydalı olduğuna inanıyorum. Matbu olduğu için ancak bu kadar ilgi çeker. Haftaya buluşmak ümidiyle hoşça kalınız, Aziz sohbetdaşlarım.

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.