MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANI

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞIMİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANISATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ:Sıra No Taşınmaz  No İliİlçesiMah./Köyİmar DurumuCins...

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ:
Sıra No Taşınmaz  No İliİlçesiMah./Köyİmar DurumuCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)Fiili DurumuTahmin Edilen Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Miktarı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
109110101760AydınKuşadasıKirazlıİmarsızFundalık27015.787,36TamKısmen İşgalli8.105.000,002.430.000,0026.04.202414:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğünde (Kadınlar Denizi Mahallesi 514 Sokak No: 3 A-B Kuşadası / AYDIN) teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1-Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat nakit olarak  Kuşadası Malmüdürlüğü Veznesine veya Kuşadası Malmüdürlüğünün Kuşadası Ziraat Bankası Şubesindeki TR230001000144000010005192 IBAN nolu hesabına talip olduğu taşınmazın mahalle, ada ve parsel numarası belirtilerek ödenebilecektir. Ancak bankaya yatırılan geçici teminat ödemesinin Kuşadası Malmüdürlüğünce ihale saatine kadar Muhasebe girişi yapılmış olması gerekmektedir. Yatırılan geçici teminat bedeli ihale saatine kadar muhasebe girişi yapılmayan istekliler ihaleye alınmayacak olup, komisyonun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.) 2-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.) 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 4-Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz alınabilir.
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, 
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
6- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.
7- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
8- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
9- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
11-  Taşınmazın satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 50.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 10.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde  taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. 
12- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve https://aydin.csb.gov.tr web sayfalarından da görülebilir.
14- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu 0256 503 37 03  (Dahili 16)
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN02014018

20 Nis 2024 - 00:01 Aydin/ Kuşadasi- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak YeniSöke Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan YeniSöke Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler YeniSöke Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı YeniSöke Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.