61. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE “ADNAN MENDERES"

Birçok alanda gerçekleştirdiği icraatlarıyla ülkemize beyaz sayfalar açtıran, Askeri vesayet prangaları karşısında, cesaretli dik duruşuyla milyonların takdirini kazanan ve 17 Eylül 1961’de ebediyete intikal ederek, Türk Demokrasi Tarihi’nde adını ölümsüz kahramanlar listesine yazdıran merhum başvekil Adnan Menderes, 61. ölüm yıl dönümünde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde tarihsel açıdan farkındalık yaratan bir program ile anıldı. 21 Eylül 2022 tarihinde Aydın ADÜ Aytepe Yerleşkesi-Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, “Adnan Menderes Farkındalığı” adlı anlamlı panel, Söke İşletme Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Adnan Menderes Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sayın Turan AKKOYUN hocamızın moderatörlüğünde yürütüldü. Akademik açıdan da, farkındalık yaratan verimli söyleşide; ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker SARAÇOĞLU, Söke İşletme Fakültesi Yapay Zekâ Topluluğu Danışmanı-Dr. Öğretim Üyesi Pınar Zarif TAPKAN ve ADÜ Nazilli İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge DOĞANLI hocalarımız, konuşmacı olarak yer aldılar. Bu anlamlı etkinliğe Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sayın Osman Selçuk ALDEMİR başta olmak üzere, Üniversite Yönetimi ve Üniversite Senatosu üyeleri yoğun biçimde iştirak ettiler. Etkinlikle birlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin, ismine, marka kişiliğine, tarihine, kısaca Adnan Menderes’e sahip çıktığı ve büyük bir değer verdiği de, açıkça tescillenmiştir. Ayrıca bu farkındalık yaratan panele üniversite dışından da, çok sayıda misafir dinleyici katılım göstermiştir.

      “ADNAN MENDERES DÖNEMİ TARIM POLİTİKALARI”

Panelin ilk bölümünde Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker SARAÇOĞLU hocamız, “Adnan Menderes ve Tarım Politikaları” başlıklı dönemsel açıdan bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda“ Dünya genelinde tarımda makineleşmenin 1929 Ekonomik Buhranı ile birlikte geliştiği” aktarıldı. “Ancak Kurtuluş Savaşı’ndan henüz yeni çıkmış ülkemizde, emperyalist işgal döneminin yarattığı tahribatlardan dolayı tarımda makineleşmenin yaklaşık 20 yıl geciktiği” belirtildi. Bu bağlamda “Ülkemizle ABD arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, 1948 yılından itibaren ABD tarafından ülkemize ödenmeye başlanan Marshall Yardımları sonucunda, Türkiye’de tarımda makineleşmenin gelişim gösterdiği” kaydedildi. “1948 yılına kadar Türk tarımında, çok az sayıdaki buharlı pullukların ve orak makinelerinin kullanıldığı” belirtildi. Sunumda “1950 yılından itibaren başlayan Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde ise, Türkiye’de tarımda makineleşme konusunda, büyük bir atılım ve ilerleme gerçekleştirildiği” vurgulandı. Özellikle 1955 yılında kurulan Minneapolis Moline Türk Traktör Şirketi’nin, Türkiye tarımının gelişmesinde itici bir güç olduğu” kaydedildi. Ayrıca “Adnan Menderes döneminde 92 farklı traktör markasının Türkiye’ye getirilmesinin, tarımda büyük bir başarı olarak nitelendirilebileceği” ifade edildi. 1960 yılına gelindiğinde ise, ilimiz Aydın’ın Türkiye’de en fazla traktör bulunan ikinci il olduğu belirtildi. Sunumunu istatistikî bilgilerle de, açıklayan Türker SARAÇOĞLU hocamız, “Adnan Menderes dönemi içerisinde tarımda verimliliğin arttığını,  Biçerdöver sayılarının arttırıldığını ve en önemlisi de, ekili alanların çoğaldığını” ifade etmiştir. Bütün bunlar çok yönlü bir biçimde değerlendirildiğinde, Adnan Menderes yönetiminde, Türk tarımının, önemli ilerlemeler kaydettiği açık bir şekilde belirtilebilir. Dolayısıyla 1950-1960 yılları arasında etkin ve başarılı tarım politikaları uygulanmıştır. Tarımda verimlilik artışı ve ekili alanların çoğalması da, bu durumu doğrular bir nitelik taşımaktadır. Sonuç olarak tarım politikaları Adnan Menderes döneminde son derece önemsenmiş ve 1950’li yılların Türkiye’sinde, önemli kalkınma hamlelerinden biri haline gelmiştir.

          “ADNAN MENDERES ve TEKNİK ÜNİVERSİTELER”

Panelin ikinci bölümünde ADÜ Söke İşletme Fakültesi Yapay Zekâ Topluluğu Danışmanı-Dr Öğretim Üyesi Sayın Pınar Zarif TAPKAN, “Adnan Menderes ve Teknik Üniversiteler” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Hocamız öncelikle, “Adnan Menderes’in oldukça iyi bir tahsil hayatı olduğunu ve bu durumun merhum Menderes’in başbakanlığı döneminde, çok güçlü bir eğitim vizyonu oluşturduğunu” iletmiştir. “Başvekilin okullaşmaya ve eğitime büyük önem veren bir devlet adamı olduğunu”  belirten TAPKAN, “Bu dönemde teknik üniversitelerin kurulmasını ülkeyi kalkındıracak hamleler olarak” nitelendirmiştir. Bu bağlamda sunumda “Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Ticari İlimler Akademisi (Anadolu Üniversitesi) ve Ankara Ticari İlimler Akademisi olmak üzere, 7 önemli yükseköğretim kurumunun Adnan Menderes döneminde kurulduğu” belirtilmiştir. “Bu okulların arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin, o dönemde bölgede yükselen Ermeni ve Rus tehdidine karşı, kurulduğu” ve “Menderes’in “milli-kültürel bir bilinçle, bu okullaşma hamlesini gerçekleştirdiği” kaydedilmiştir. Bu noktada panelin moderatörü Prof. Dr. Sayın Turan AKKOYUN hocamız, sunuma tarihsel ve toplumsal perspektiften katkı sağlamış, “Adnan Menderes’in, milli duruşunun ve Türk Milletine bağlılığının” altını çizerek,”Bu okulların başvekilin ülkemize-milletimize bıraktığı önemli eserler olduğunu” dile getirmiştir. Pınar Zarif TAPKAN ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ilgili dinleyicilere detaylı bilgiler de vermiştir. Bu bağlamda “Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, tarihsel açıdan köklü bir okul olmasının yanı sıra, kurulduğu günden bugüne seçkin bir akademik kurum olduğunu” kaydetmiştir. Sunumda “Adnan Menderes döneminde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne, yurtdışından dünyaca ünlü değerli bilim insanları getirildiği de” belirtilmiştir. Ayrıca “Ülkemizde ilk İngilizce dilinde eğitim veren okulun da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olduğu” dile getirilmiştir. Adnan Menderes döneminde teknik okulların “Kalkınma konusunda yapı taşları işlevi taşıdığı da” özellikle ifade edilmiştir. Sunumda ”1950’li yıllarda ilk, orta, lise eğitimi düzeylerinde, okullaşma oranında, öğrenci ve öğretmen sayılarında, ciddi derecede artış yaşandığı istatistiksel verilerle” belirtilmiştir. Sonuç itibariyle Adnan Menderes döneminde, eğitim-öğretimin her kademesinde adeta bir çığır açıldığı söylenebilir.

            “ADNAN MENDERES ve MARKA BİLİNİRLİĞİ İLİŞKİLERİ”

Panelin son bölümünde ise, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bilge DOĞANLI hocamız “Adnan Menderes ve Marka Bilinirliği İlişkileri” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir. Hocamız, “Merhum Başbakan Adnan Menderes’in marka kişiliğinin, üniversite ile bütünleştirilmesi bağlamında, yapılabilecekleri ele almıştır. Saygıdeğer DOĞANLI, öncelikle genel olarak marka ve markalaşmayı tanımlamıştır. Sonrasında marka kişiliği, markalaşmanın gereklilikleri, üniversite markalaşması, üniversite marka kişiliği konularına ayrıntılı olarak değinmiştir. Ayrıca konuyla ilgili detaylı istatistiklere de, yer vermiştir. Sunumun sonuç bölümünde, “marka kişiliği ile öne çıkan üniversitelerin markalaşma sürecinde avantajlı bir konumda olacağını” ve “Üniversitelerin de, tüm ürünler gibi markalaşmasının zorunlu olduğunu” aktarmıştır.

    TURAN AKKOYUN “ADNAN MENDERES DİSİPLİNLERARASI İNCELENMELİ”

Panelin sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren, saygıdeğer Dekanımız Prof. Dr. Turan AKKOYUN “Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in ismini taşıyan üniversitemizin üstlendiği sorumluluğun farkındalığı ile anlamlı bir etkinliğin gerçekleştiğini” belirterek, “Türk siyasi hayatındaki en önemli şahsiyetlerden birinin Adnan Menderes olduğunu, bu kapsamda da, panelde kendisinin yaptığı çalışmaların ele alındığını” ifade etmiştir. AKKOYUN ayrıca,“Adnan Menderes isminin, panelde gerçekleştirildiği üzere, alan ve konulara ayrılarak incelenmesi gerektiğini” belirterek,”Merhum başvekilin yaşamının, tarihsel açıdan disiplinler arası ve çok boyutlu incelendiği takdirde, gelecek nesillere oldukça önemli bir miras bırakılmış olacağını” kaydetmiştir. Sonrasında bu anlamlı program, Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, “Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek,” günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından son bulmuştur. Sonuç itibariyle Adnan Menderes’in ölümünün üzerinden tam 61 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türk Demokrasi kahramanımızın kendi adını taşıyan üniversitemizde farkındalık yaratan ve katılımcıları tarihsel açıdan son derece aydınlatan verimli bir panel gerçekleştirilmiştir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Cumhur Kartal YILDIZ - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak YeniSöke Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan YeniSöke Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler YeniSöke Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı YeniSöke Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce Söke'nin en büyük sorunu nedir?