Atamızın Söke'ye gelişi

- Hilâl GÜLER - SHFAL- Edebiyat Öğretmeni-

1981’den bu yana Ata’mızın Söke’ye gelişinin yıldönümleri dolayısıyla düzenlenen törenlerden bir yenisinde bir aradayız. Bu törenler başlangıçta 4 Şubat‘ta düzenlenmekteyken yapılan araştırmalarla Ata’mızın ilçemize bu tarihte gelmediği belgelenmiş, kesinleşmediği halde 9 Şubat‘ta kutlanılması kararlaştırılmıştır.

      Bu noktada Ata‘mızın Söke’ye gelmiş olmasının ve ilçemiz sakinleri üzerinde bıraktığı tesirin önemine dikkat çekmek istiyor ve konu ile ilgili araştırmaları işin ehillerine bırakıyorum.

    ‘’Bir gün evvel bir yağmur sağanağı hepimizi korkutmuştu, boralı ve fırtınalı bir kış gününün ağır ve kabuslu dakikalarını ( Söke ) yaşamıştı.’’ İfadesiyle başlayan Sadaka- yı Hak gazetesinin 14 Şubat 1924 tarihli haber metninden Ata’mızın Söke’ye teşrif edecekleri haberiyle büyük küçük herkeste sevimli bir ruh halinin yansıdığını, dar bir zaman olmasına rağmen  Kuşadası Caddesi’nde kalabalığın toplandığını ve tüm bakışların etkisini kaybetmekte olan güneş ile birlikte tepeye çevrildiğini, caddelerin bayraklar ve mersin dallarıyla süslendiğini, bu müjdeli haberle ümit dolan halkın temiz, güneşli bir 8 Şubat günü ( 8.2.340 günü) film şeridi gibi ilerleyen otomobillerden birinden inen Ata’sını kurbanlar keserek ve dualar ederek karşıladığını ; Gazi Paşa’nın temiz sadasıyla önce askerlerimize hitap ettiğini, hatırlarını sorduğunu, tebessüm ederek ağırca ilerlediğini, Latife Hanım’ın kendilerini takip ettiğini,  halktan bazılarının  ellerini öptüğünü, kendilerine sarıldığını, Ata’mızın inkılaplar ile ilgili bir konuşma yaptığını; bu konuşmaları sırasında milletimizin hayatına yön veren tüm düşünceleri bünyesinde toplayan bir abide, bir zeka, bir deha olarak ilçemiz sakinlerinde  hayranlık bıraktığını, bu hayranlıkta böyle bir millete mensup olmanın gururunun hep birlikte yaşandığını; konuşmalarından sonra belediyede çay ziyafetiyle ağırlandığında halkın dışarıdan tezahürata devam ettiğini, ardından Türk Ocağı’na geçtiklerini, burada sade bir kahve içtikten sonra deftere hatıra kalacak satırlar yazdığını, Fikir İdman Yurdu’nun da defterini imzaladıklarını, gurub vaktinde Türk Ocağı’ndan ayrıldığını, eşraftan Hüseyin Bey’in evinde dinlendiğini, bu sırada halkın Paşa’yı istasyonda beklediğini, geldikleri zaman yine alkışlarla karşıladıklarını, Ata’mızın şimendiferin hareketine kadar halkımızdan ayrılmak istemediğini, halkımızın ‘’uğurlar olsun!’’, ‘’Allah sizinle olsun!’’ temennileri ve dualarıyla  tebessümle kendilerini selamladıklarını ve ayrılmasından üzgün ve ağlamaklı olsalar da  onun kendi ruhlarında bıraktıkları mesud hatırayı her zaman hatırlayacaklarını, iman ateşine tutulmuş dervişler gibi bu büyük ve yüksek mefkurenin ardından gidecekleri hissini uyandırdıklarını öğreniyoruz.

           Bizlere düşen de bu hatırayı yaşatmak, bu büyük ve yüksek mefkurenin ardından gitmektir. Bugün, Ata ‘mızın Söke’ye gelişinden  97 yıl sonra Ata’mıza sevgi ve şükranlarımızı bir kez daha belirtirken gelin onun  ‘’FİKİR ATATÜRK’’ olarak yaşayan varlığını anlamaya çalışalım. Bilelim ki o, milletiyle birlikte aklın ve bilimin açtığı çağdaşlaşma yolunda. Ona nasıl mı ulaşacağız? Birbirimize yaklaştıkça, birbirimizi anlamaya çalıştıkça. Unutmayalım; onu sevmek demek, fikirlerini benimsemek, genç Türk devletini yükseltmek için çalışmak demektir. Bu yolda en büyük sorumluluk bağımsızlık ve uygarlaşma yolunda tüm ümidini bağladığı gençlere, genç nesli emanet ettiği öğretmenlere düşmektedir. Gelin bu yolda el ele verelim, bu sevinci Ata‘mızla paylaşalım. Onun etrafında bütünleşelim, duygudan sevgiye; sevgiden fikre yönelelim. Göreceksiniz ki ; açtığı yolda, gösterdiği ufukta, ilkelerinin izinden yürüdükçe onunla en güzelin tarifinde buluşacağız. Ondan ilham aldıkça bu güzellikler hiç tükenmeyecek..

( SAYGILARIMLA 

- YeniSöke Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://yenisokegazetesi.com/haber/6505769/atamizin-sokeye-gelisi