Miras olarak kalan taşınmazın diğer mirasçılar tarafından izinsiz kullanımı

Kemale Algür
Kemale Algür

Merhaba sevgili okurlar.

Bugünkü yazımda sizlere ecri misil tazminatının bir çeşidinden bahsedeceğim. Örneğin babanızdan veya annenizden miras kalan bir taşınmaz mevcut, mirasçılardan biri bu taşınmazı herhangi bir izin veya anlaşma olmadan kullanmakta veya kiraya vererek gelir elde etmekte. Bu durumdan haberdar olan ve bu şekilde bir kullanıma izin vermeyen mirasçıların başvurabileceği yol nedir?

Miras hukuku göz önüne alındığında miras kalan mallar ve gelirler üzerinde mirasçılardan her biri miras payları oranında hak sahibidirler. Aralarında intikal yapılmadığı sürece yani payları oranında her bir mirasçı adına tescil edilmediği sürece her biri miras malları üzerinde elbirliği mülkiyete sahiptir. Ancak uygulamada kimi zaman mirasçılardan biri miras kalan taşınmazı ya kendi kullanmakta ya da taşınmazdan gelen gelirleri kendi tasarrufu altına almaktadır. Bu gibi durumlarda bilgi sahibi olan diğer mirasçılar öncelikle bir ihtarname çekerek miras malını kullanmasına onayı olmadığını, kullandığı süreye ait kira bedellerinin miras payı oranında kendisine ödenmesini talep edebilir. Ecri misil talebinde bulunacak olan mirasçının bazı durumlarda intifadan men koşulunu yerine getirmiş olması önem arz etmektedir. 

İhtarnamenin çekilmesine rağmen miras malını kullanan mirasçının kullandığı süreye ilişkin bedeli vermemesi halinde ecri misil olarak adlandırılan dava açılabilir.  Ecri misil davasını açan mirasçı, miras malını kullanan mirasçıdan kullandığı döneme ait bedelin miras payı oranında ödenmesini talep eder. Bu davanın açılması için tüm mirasçıların birlikte davacı olmasına gerek yoktur. Her bir mirasçı kendi miras payı oranında bu davayı açabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus davacının ecri misil taleplerini geriye dönük olarak beş yıl talep edebileceğidir. Beş yılı aşkın talepler zamanaşımı süresini geçtiği için davalı yan tarafından zamanaşımı definde bulunulması halinde reddedilecektir. 

Miras taşınmazının kullanımına onay vermeyen veya gelirinden payı oranında alacağını alamamış olan davacı mahrum kaldığı ecri misil bedeline yasal faiz işletilmesini mahkemeden talep edebilir. Bu davada mahkeme davacının iyi niyetli olmasına, mirasçılar arasında herhangi bir taksim sözleşmesi olup olmadığına, intifadan menin arandığı durumlarda intifadan menin yapılıp yapılmadığına ve hakkaniyete göre kararını verecektir.

Uygulamada sık sık karşılaşılan mirasçıların açtığı ecri misil davaları hem ispatın önemli olduğu davalar olduğu için hem de yazılı yargılama usulü uygulandığı için muhakkak bir avukat ile çalışmanızı öneririm. Sağlıklı günler dilerim. 

- YeniSöke Gazetesi, Kemale Algür tarafından kaleme alındı
https://yenisokegazetesi.com/makale/6651486/kemale-algur/miras-olarak-kalan-tasinmazin-diger-mirascilar-tarafindan-izinsiz-kullanimi