İletişimde kamu diplomasisi unsuru değerlendirildi

YENİSÖKE-    Haber Merkezi  - Dünyanın “global köye” dönüşümü ütopya olmaktan çıkıp bir realite haline gelince devletlerarası ilişkiler de dönüşüme uğradı. Mevcut anlayış, zihniyet, bakış ile kavramlar değişime uğradığı gibi şimdiye kadar hiç gündeme gelmemiş ya da geçmişte karşılık bulamamış olanlar, akademi ve fikir camiasında öne çıktı.

 Stratejik araştırma ve düşünce merkezleri hassasiyetle konuya yaklaştılar. Kısaca özetlenmeye çalışılsa da önemli oranda karmaşıklaşan bu süreçte gündeme düşen kavramlardan birisi de “Kamu Diplomasisi” oldu. Konuyla ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İletişim Fakültesi RTS Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Türk Yurdu Dergisi’nin Küresel Salgın Sonrasında Dünya temalı Nisan 2021 sayısında “İletişimde Kamu Diplomasisi Unsuru” başlıklı bir makale yayınladı. 

Prof. Dr. Turan Akkoyun makalede şu görüşlere yer verdi “Bilimin özü teferruata dayandığından dışarıya anlatabilme yani iletişim kurabilme yolunda sahibi bulunulan değerlerin, aynı hassasiyet ile dahilde de yaygınlaştırılması, benimsenmesi, aidiyetin pekiştirilmesi gayreti elzemdir. Bilim insanları, hiçbir detayı atlamadan ilgili kamuoyuna aktarmalıdır. Bu aktarım belki de yeni güç merkezini belirleyecek, Sanayi Devrimi sonrasında sömürüye dayalı sistemin haricinde beşeriyete katkı sağlayabilecek unsurların bulunduğunu bilim ve düşünce dünyasına iletilebilecektir.

Dünya kamuoyunda dikkate alınan bir güç haline gelebilmek için gündemde olanlar, gündeme gelmesi muhtemel gelişmeler, görmezlikten gelinenler ve hiç kimsenin aklından dahi geçmeyenler konusunda fikirlerin ve alternatiflerin sunulması gerekmektedir. Zenginliği ve renkliliği ile göz kamaştıran Türk kültürü basit bir iletişim konusu değil, bilakis beşeriyetin ihtiyaç hissettiği değerlerin üretileceği, çare ve çözümler arasında araştırma konusunun kaynağı konumundadır. Kamuoyu önünde cereyan eden hastalıkları tedavi edecek birikim, tüm beşeriyete katkı sağlayacaktır.

Türkiye, Kamu Diplomasisinde sahip olduğu medeniyet unsurları ve kültürel değerleriyle son derece güçlüdür. Türk milleti bin yılı aşkın bir zamandan beri içinde bulunduğu medeniyetin bin yıla yaklaşan bir zamandır siyasi liderliğini üstlenmiştir. Türkiye’nin kendini ifade etmesi, iletişim kurması ve etkileşimi yönlendirmesi Kamu Diplomasisi içinde yer almaktadır.

O günlerde henüz 38 yaşında ancak arkasında Trablusgarp, Çanakkale, Şark zaferleri bulunan Mustafa Kemal Paşa “Fahrî Yaver-i Hazreti Şehriyârî” sıfatıyla III. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun’a ayakbastı. Türk milletinin arasına karışarak ezelden ebede yürüyüşü yeniden güncelledi. Sine-i millete “bir ferd-i mücahit” suretiyle yürüdü. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara aşamaları arasında 102 yıl evvel Türk milletinin şahlanışı içerisinde Kastamonu’da bir hanımefendi başkaldırısı gerçekleşti. 10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonulu kadınların istiklal mücadelesine katkılarının toplumda hatırlanması ve hatırlatılması yolunda, 101. Yılında da Söke İşletme Fakültesi’nde Ecdadın İzinde Türk Kadını Etkinliği düzenlenmesi, böylesine kültürel bir değerin bilimsel ve medya aracılığıyla hatırlanmasına katkı sağlamıştır. Hadisenin gerçekleştiği Kastamonu kadar etkinlik ilçesi basını da “Söke’de ilk kez böyle bir konferans” düzenlendi şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Daha ileriye gidebilmek Türk kültürü ve İslam medeniyeti birikiminden istifade etmekle mümkün olabilecektir. O birikimin yabancı topluluklara iletilmesinden evvel ülke dahilinde resmî, özel kurumlar, kitle iletişim araçları, eğitim-öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla güncellenmesi Kamu Diplomasisi alanında Türkiye’nin elini güçlendirecektir. Dünyanın hasretle beklediği dinamikler, Türk kültürünün canlılığı ile dünden yarına uzanacak beşeriyetin meselelerini çözecek nitelikler arz etmektedir. Oldukça önemli imkan ve fırsatlara sahip Türkiye, bölgesinde, kıtasında, dünyada hedeflerine yürürken dahilde olduğu kadar hariçte de umutları canlı tutacaktır” 

- YeniSöke Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://yenisokegazetesi.com/haber/7003634/iletisimde-kamu-diplomasisi-unsuru-degerlendirildi