Dekan Akkoyun uluslararası islamofobi sempozyumuna katılıyor

YENİSÖKE-    Haber Merkezi   İslamofobinin ön yargılı bir şekilde yaygınlaştırılması, III. Bin yılın önemli konuları arasındaki yerini koruduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, RTÜK, SETA, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da ATO CONGRESIUM’DA 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu ile evrensel nitelikteki soruna karşı akademik bir bakış gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Uluslararası etkinliğe Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun “İslamofobiye Karşı Sinema Gücü” başlıklı bildiri ile iştirak edeceği bilgisi verildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun konuyla ilgili verdiği bilgide “Bilindiği üzere; Medya olarak da anılan kitle iletişim araçları, Sanayi Devrimi sonrasında ekonomik güç yanında siyasiden dengeleri kendi tekeline alan Batının en önemli toplum mühendisliği aracı haline dönüştürülmüştür. Belirlenen siyasi, askeri, ekonomik, hedefler doğrultusunda yerelden ulusala, evrensele uzanan menfaatler yönünde yazılı, görsel medya hemen her statüde bulunan şahsiyetler tarafından yönlendirilmektedir. Birey ya da toplum yaşama ve güvende hissetmesi üzerindeki kurgular vasıtasıyla dünya şekillendirilebilmektedir. Bahsi geçen hususlara tersten bakıldığında muhafaza çabası ve mevcudiyetini sürdürme azmi insanın temel ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır.

Üç yüz milyonu aşan Türk Dünyası, iki milyara yaklaşan İslam Dünyasının sırtladığı medeniyet birikimi birkaç yüzyıldan beri global liderliği elinde tutan Batı’nın hemen herkese kabul ettirdiği çerçeveyi değiştirme yeteneğine sahip bir alternatif olarak durmaktadır. Bireyin ya da genel itibariyle toplumun yersiz veya aşırı akıldışı bir korkuya saplanması şeklinde izah edilebilecek fobiye saplanması ve bunun sürekli hale getirilmesi muhtemel alternatiflere çıkış yolunu da kapamaktadır. İdare eden konumundakilerin kendilerini kuvvetlendirme vasıtası olarak durmaksızın güçlendirdikleri medya, muhtemel alternatifleri önleme kadar onlar üzerinden dünyaya korku salıp, tesis edilen sisteme mahkum hale dönüştürülmesinde etkili bir şekilde kullanıldığı bilimsel olarak teyit edilebilmektedir.

Medya basından, radyoya, televizyondan sinemaya, dijital platformlara ve internete kadar uzanan geniş bir yelpazede hiçbir alanı boş bırakmaksızın bugün ve yarına dair çerçeveyi resmederek ilerlemektedir. Son çeyrek yüzyılda uluslararası literatüre eklenmesinde esaslı bir rol üstlenmektedir” dedi.

Prof. Dr. Turan Akkoyun sempozyumda önemli bir yer işgal eden ve Mira Salonunda gerçekleşecek “İslamofobi ve Kültürel Irkçılık Örnekleri” başlıklı Oturumunda başkanlık görevi üstlenecek. 

- YeniSöke Gazetesi, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://yenisokegazetesi.com/haber/7215216/dekan-akkoyun-uluslararasi-islamofobi-sempozyumuna-katiliyor