TEKE BIÇAĞI Namıdiğer Yatağan

Yaşar Çağbayır
Yaşar Çağbayır

Dünden devam

Böylece kışın soğuğundan, yazın sıcağından korunup sığınabileceği bir yurdu oldu. Zaman zaman Kaysariya’ya yolculuğa çıkıyor, geçtiği yerlerde elindeki krokiye uyan yerleri araştırıyordu. Bu yüzden Khonas’ı Kaysariya’ya bağlayan yolların dışına çıkıyor, dağ tepe dolaşarak kendisinden istenen yeri bulmaya çalışıyordu. 

Bir zaman Khonas Dağı’ndan çıkarak Leodikya yakınlarındaki Ulusu’ya kavuşan çayın kavuşum noktasına yakın yerden başladı, orman içlerinden, kayaların, uçurumların yanlarından geçerek Khonas Dağı’na yakın tepelere kadar tırmandı. Arandı. Bir türlü elindekine uyan bir yer belirleyemedi.

Bir gün Kaysariya’daki ahbaplarından bir haber geldi. Önemli bir iş için kendisini Kaysariya’ya davet ediyorlardı. Sabah gün doğmadan yola çıktı, Khonas Dağı’nın doğu ucundan aştı. Kavak ağaçları ile dolu bir dereyi boydan boya yürüdü, en sonunda kırmızı kaya ve topraklardan oluşan sarp bir yamaca geldi. Yamacın dibinden dolaşarak sık çamlar ve ardıçlar arasından aştı ak bir tepenin üzerine gelince uzaktan Manastır Dağı’nı gördü. Kaysariya, Manastır Dağı’nın öbür ucundaki düzlüğe düşüyordu. Yönünü Manastır Dağı’na çevirdi. Ardı ardına beş dereden geçti. Aklına haritadaki dereler geldi. İncelemeye vakti yoktu. Daha sonra bir gününü bu işe ayırmaya niyet ederek yola devam etti. Öğle üzeri Manastır Dağı’nın güney ucundaki Manastır’a ulaştı. Manastır mensupları ile selamlaştı, oturup dinlendi. Gün eğilmeden yola düştü. Çok geçmeden Kaysariya’ya indi. Dostunu arayıp buldu. 

Arkadaşı Alyanos, hemen konuya girdi:

-Khonas pazarına deri satmaya gittiğimde orada bir dilber gördüm.  Onu çok beğendim, güzel kız, adeta vurulmuşa döndüm. Günlerce aklımdan çıkaramadım. En sonunda kim olduğunu araştırmaya karar verdim. Daha sonraki gidişimde yine karşılaştım ve kim olduğunu araştırdım, öğrendim.

-Kimmiş?

-Tekfurun adamlarından Dimitriyani’nin kızı Korneliya...

-Ne düşünüyorsun? Dünür mü göndereceksin?

-Şimdilik uzak  girişimler onlar...

-Eee!.. Beni neden çağırdın?

-Önümüzdeki pazara tekrar gideceğim. Senin Khonas’ın ileri gelenleri ile aran çok iyi. Bu kızla beni buluştur, konuştur.

-Bu zor iş. Tekfurun çevresi ile bir ilgim olmadı şimdiye kadar. 

-Olsun arkadaşlarınla bu işi kotar. 

Ben bu işte yokum, diyemedi. Çünkü kendisine, “çevresine kendisini sevdirmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapması” buyruğu verilmişti. Temür Koca bu konuda sıkı sıkı tembihte bulunmuştu. Kimliğini belli etmeden kim olursa olsun Urumlarla çok iyi ilişki kurmanın yollarını  bulması öğütlenmişti. Şimdiye kadar kimseyi kırmamış, kimseyi küstürmemiş; Devam edecek

- YeniSöke Gazetesi, Yaşar Çağbayır tarafından kaleme alındı
https://yenisokegazetesi.com/makale/7579715/yasar-cagbayir/teke-bicagi-namidiger-yatagan