TEKE BIÇAĞI Namıdiğer Yatağan

Yaşar Çağbayır
Yaşar Çağbayır

Dünden devam

Arkadaşı için birinci derecede önemli konu Korneliya’ya olan tutkusu olmasına rağmen kendisi için ulu çınar ile kaba ardıcın dibine kuracağı bark...

***

Pazar, Khonas’ın orta yerindeki hafif meyilli genişçe bir alana kurulmuştu. Bu pazarda çoğunlukla sebze, meyve ve diğer yiyecek içecek maddeleri satılıyordu. Birkaç satıcı da giyecek, ayakkabı gibi malları getirip pazarın en kuytu köşesinde sergi açarlardı. Deri satıcısı  Alyanos’un sergisi ise pazarın hemen girişinde eski ve yıkık bir yapının duvarları arasına çektiği at arabasının üzeri idi. Derileri arabanın kenarlarından sarkıtarak sergilerdi. Deriler daha çok işlenmiş olurdu. Laodikyalı zanatkârlar, at levazımı yapan ustalar müşterilerinin esasını teşkil ederken getirdiği birkaç tavşan ve tilki postları da genellikle hanım müşterilerin tercihi olurdu. Bu postlardan her zaman iyi para kazanmıştı. Ustalarla uzun pazarlıklar sonucunda âdeta kavga eder gibi zorla anlaşabiliyordu. Birkaç kez Tekfurun adamları postlarına musallat olmuş ve her seferinde birkaçını kaparozlamışlardı. Bu yüzden çok fazla post getirmiyor, getirdiklerini de göz alıcı şekilde sergilemiyor, derilerin en altına gizliyordu. Kadın müşteriler geldiğinde kolcuların yakınlarda olup olmadığından emin olursa çıkarıp kısa süren bir pazarlıkla satıyordu. 

Bu sabah pazara en güzel iki postla gelmişti. Bu postlardan biri kızıl tilki postu idi ki çok nadir bulunuyordu. Diğeri de alaca tavşan... Her ikisi de görenin aklını başından alıp gözünü ayıramayacağı kadar güzeldi. O, bu postları satmak için getirmemişti. Eğer Korneliya, kendisi ile konuşmak üzere gelirse ikisini de ona hediye edecekti. 

Çok beklemedi, arabasını çektiği duvarın gölgesi henüz kenara doğru sıyrılmış iken Korneliya, karşı sokağın çıkışında göründü. Doğruca Alyanos’un sergisinin başına geldi. Satılık post arıyormuş gibi davranıp kürk yapımına uygun bir şeylerinin bulunup bulunmadığını sorarak konuşmayı başlattı.

-Haber salmışsın... Benimle görüşüp konuşmak istemişsin. Geldim. 

Alyanos, derilerin altında post arıyormuş gibi bir meşguliyet sergileyerek:

-Sizi birkaç hafta önce bu pazarda gördüm. Çok hoşlandım, çok beğendim. Daha sonraları da kim olduğunu ve adını öğrendim. İlk gördüğüm andan itibaren bir türlü zihnimden çıkaramadım. Bir arkadaşıma, size sevgimi ifade edebilmek amacıyla buluşmamızı sağlamasını istedim.

Bu ilk buluşma ve konuşma, sevgi ifadesinden başka bir işe yaramadı. Kızdan olumlu veya olumsuz bir karşılık gelmedi. Alyanos, bir bakıma rahatlamıştı. Ama Korneliya’nın olumlu veya olumsuz bir karşılıkta bulunmaması da sonraları Alyanos için bir muamma olup çıkmıştı. Yine de kızıl tilki kürkünü memnuniyetle kabul edişi bir ümit kıvılcımı bırakmıştı gönlünde. Ondan sonraki haftalar Korneliya, hep Alyanos’un sergisine uğrar oldu. Konuşmalar hep resmî havada gelip geçti. Alyanos, hâlen daha Korneliya’dan istediği cevabı alamamış olmanın hüznü ile olumlu cevap beklentisi içinde geliş gidişlerini sürdürüyordu. Hediye ettiği kızıl tilki kürkünü üst giysisinin yakasına aplike ettirmiş, gelip geçenlerin, görenlerin dikkatini çekiyordu. 

Devam edecek...

- YeniSöke Gazetesi, Yaşar Çağbayır tarafından kaleme alındı
https://yenisokegazetesi.com/makale/7598496/yasar-cagbayir/teke-bicagi-namidiger-yatagan